Oorlogsrede

144.3

εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν, ἔκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται. 

Vertaling

Maar het is nodig te beseffen dat oorlog onvermijdelijk is. Als wij die met open armen ontvangen, zullen de vijanden minder hevig aandringen. Ook moet u beseffen dat door de grootste gevaren zowel voor de stad als voor een privé-persoon de grootste lof in het verschiet ligt. 

ἑκούσιος
ἔγκειμαι
ὁ ἰδιώτης

vrijwillig, uit eigen beweging
aandringen
gewoon burger

-