Oorlogsrede

142.7

οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐξείργασθέ πω· πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάσσιοι, καὶ προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ ὑφ' ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν αἰεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν τι δρῷεν; 

Vertaling

Zelfs u bent immers nog niet eens klaar met oefenen, waar U al sinds de Perzische oorlogen mee bezig bent. Hoe zouden dan landbouwers,  niet gewend aan de zee, die bovendien niet de rust krijgen om te oefenen doordat jullie voortdurend met vele schepen de boel blokkeren, iets kunnen presteren?

μελετάω
ἐξεργάζομαι
ὁ γεωργός
θαλάσσιος
ἐφορμέω

oefenen, trainen
geheel afmaken
boer
van de zee
blokkeren

  • αὐτὸ: nl. de zeemanskunst
  • πῶς δὴ: bij ἄξιον ἄν τι δρῷεν;
  • ἐασόμενοι: futurum medium met passieve betekenis: 'die niet met rust gelaten zullen worden'
  • διὰ τὸ ἐφορμεῖσθαι: 'door het geblokkeerd worden'