Oorlogsrede

141.5

αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί τε ἑτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ προαναλώσειν, ἄλλως τε κἂν παρὰ δόξαν, ὅπερ εἰκός, ὁ πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. 

Vertaling

Oorlogen worden gefinancierd door reserves en niet door afgedwongen inkomsten. Landbouwers vechten liever met hun lichaam dan met hun geld, omdat ze erop vertrouwen dat ze dat kunnen redden uit de gevaren en eraan twijfelen of het geld niet eerder opraakt, helemaal als de oorlog, en dat ligt voor de hand, tegen hun verwachting lang gaat duren.

ἡ περιουσία
ἡ ἐσφορά
βέβαιος
προαναλόω
μηκύνω

surplus, overschot
inkomsten
stevig, vaststaand
van tevoren opmaken
rekken

 • ἑτοιμότεροι: vul aan εἰσι
 • τῶν ἀνθρώπων: genitivus partitivus bij οἱ αὐτουργοὶ, hier niet vertaald
 • τὸ μὲν: nl. σῶμα
 • πιστὸν ἔχω: 'als betrouwbaar hebben' > erop vertrouwen
 • τὸ μὲν κἂν (= καὶ ἂν) περιγενέσθαι: AcI: 'dat dat (nl. het lichaam) waarschijnlijk wel in leven blijft'
 • ἂν περιγενέσθαι: infinitivus potentialis
 • τὸ δὲ: nl. χρῆμα(τα); object van προαναλώσειν
 • οὐ βέβαιον (vul aan ἔχουσι): 'als niet zeker hebben' > niet zeker weten
 • μὴ οὐ: verdubbelde ontkenning bij de infinitivus na een ontkennend gemaakte persoonsvorm
 • κἂν = καί εἰ ἂν
 • ὅπερ εἰκός: vul aan ἐστιν