Oorlogsrede

143.2

καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν τε αὑτοῦ φεύγειν καὶ μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισθοῦ δόσεως ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. 

Vertaling

En met het gevaar voor ogen zou niemand van de vreemdelingen het wagen om balling te worden van zijn eigen land en tegelijkertijd met ongunstig perspectief om een hoog salaris van een paar dagen met hen mee te gaan vechten.

ἡ δόσις
συναγωνίζομαι

gift
meevechten met (+ dat.)

  • τὴν αὑτοῦ: nl. γῆν (zijn (aan Athene geliëerde) vaderland)
  • τε... καὶ... ἅμα: '.... en tegelijkertijd ....'
  • ἕνεκα: hier een voorzetsel (bij δόσεως)
  • μεγάλου μισθοῦ: afhankelijk van δόσεως
  • ὀλίγων ἡμερῶν: afhankelijk van μισθοῦ en δόσεως