Oorlogsrede

144.1

'Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. 

Vertaling

Ik heb nog vele andere redenen voor hoop op een goede afloop als u bereid bent om tijdens de oorlog niet meer land te veroveren en u niet wilt begeven in zelf gekozen gevaren. Want ik ben meer bevreesd voor onze eigen fouten dan voor de plannen van de vijand.

αὐθαίρετος
ἡ διάνοια

zelf gekozen
intentie

  • ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι: letterlijk 'ten behoeve van de hoop om succesvol te zullen zijn'
  • ἢν = εἰ ἂν
  • ἅμα: bij πολεμοῦντες
  • οἰκείας ἡμῶν: 'de eigen van ons'