Oorlogsrede

143.3

'Καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ παραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. 

Vertaling

Hiermee lijkt mij de situatie van Sparta wel zo ongeveer geschetst en ik denk dat onze toestand gevrijwaard is van de zwaktes die ik bij hen kon aanwijzen en nog meer grote voordelen heeft, die niet te vergelijken zijn met die van hen.

παραπλήσιος

ongeveer gelijk

  • τὰ δὲ ἡμέτερα ἀπηλλάχθαι: vul aan δοκεῖ μοι
  • ὧνπερ: door attractie ontstaan uit ἅπερ (accusativus van betrekking: 'qua wat' > waarom
  • τούτων τε ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην: letterlijk 'van die dingen waarom ik hen heb bekritiseerd'
  • οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου: 'niet op hetzelfde niveau' > die niet te vergelijken zijn met die van hen