Griekse teksten
De Griekse teksten op deze site zijn ontleend aan de volgende edities:

Thucydides 
Alberti, G.B., Thucydidis Historiae tomus I, Rome 1972

Herodotus
Hude, C., Herodoti Historiae tomus I, Oxford 1927 (3e editie)
[Xenophon]
Lenfant, D., Pseudo-Xénophon, Constitution des Athéniens, Parijs 2017 (ed. Budé)
Euripides
Collard, C., Euripides Supplices, edited with introduction and commentary, vol. I, Groningen 1975
Plato 
Tsitsiridis, S., Platons Menexenos, Einleitung, Text und Kommentar, Stuttgart 1998

Commentaar
Het grammaticale en inhoudelijk commentaar bij de teksten van Thucydides is grotendeels gebaseerd op de volgende werken.

Classen, J. & Steup, J., Thukydides, erklärt von J. Classen, bearbeitet von J. Steup, Erster & Zweiter Band, Berlijn 1919, 1914
Gomme, A. W., A Historical Commentary on Thucydides, book II/III, Oxford 1956
de Romilly, Jacqueline, Thucydide: La Guerre du Péloponnèse, vol. 1 & 2, Parijs 1958, 1962 (Budé)
Hornblower, S. Commentary on Thucydides, Vol. 1, Books 1-3, Oxford 1991
Rusten, J.S. (ed.): Thucydides, The Peloponnesian War, Book II, Cambridge 1989

Achtergrondteksten
De achtergrondteksten op deze site zijn geschreven door verschillende auteurs, te weten: MvA - Marianne van Amerongen; DB - Diederik Burgersdijk; CvdE - Calvin van den Elzen; RvdG - Renée van de Gein; JH - Jeroen Hamelink; WvM - Willem van Maanen. Hier volgt een inventarisatie van de teksten: Athene en Sparta en de oorzaak van de Peloponnesische Oorlog (CvdE); Athene: Pericles’ democratie (JH); De dèmosion sèma (RvdG); De pest in Athene (RvdG); Het eerste oorlogsjaar (DB); Het imperium van Athene (DB); Lijst van gevallenen (RvdG); Pericles, een overzicht van zijn leven (DB); Polyandria (RvdG); Religie in Athene ten tijde van Pericles (MvA); Rouwprocessie (RvdG); Thucydides' Pericles (RvdG); De economie van Athene (WvM); De werking van de democratie (WvM).

Literatuur
Bij het schrijven van het commentaar en de achtergrondwerken is de volgende literatuur geraadpleegd.

Arrington, N.T. 2010 ‘Topographic Semantics: The Location of the Athenian Public Cemetery and Its Significance for the Nascent Democracy’, Hesperia 79, 499-539.

Arrington, N.T. 2015 Ashes, Images, and Memories: The Presence of the War Dead in Fifth-Century Athens, Oxford.

Boedeker, D. 2006 ‘Athenian Religion in the Age of Pericles’, in: L.J. Samons (ed.), 46-69.

Goette, H.R. 2009 ´Images in the Athenian “Demosion Sema” in Art in Athens during the Peloponnesian War', in: O. Palagia (ed.) Cambridge, 188-206.

Hollady, A.J. & J.C.F. Poole 1979 ‘Thucydides and the Plague of Athens’, The Classical Quaterly, 282-300.

Kassies, W. 2013 (vertaling) Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Amsterdam.

Lendon, J.E. 2007 'Athens and Sparta and the coming of the Peloponnesian War', in:          L.J. Samons (ed.), @.

Littman, R.J. 2009 ‘The Plague of Athens: Epidemiology and Pleopathology’, Mount Sinai Journal of Medicine 76, 456-67.

Martin, T.R. 2016 Pericles, A Biography in Context, Cambridge.

Nielsen, D.A. 1996 ‘Pericles and the Plague: Civil Religion, Anomie and Injustice in Thucydides’, Sociology of Religion 57, 397-407.

Panos, C. 2013  ‘Thucydides’ Pericles. Between Historical Reality and Literary Representation’ in: A. Tsakmakis & M. Tamiolaki (eds.), 225-54.

Rood, T. 2006 ‘Objectivity and Authority: Thucydides’ Historical Method’ in A. Tsakmakis & A. Rengakos (eds.),  223-249.

Raaflaub, K.A. 2006, ‘Thucydides on Democracy and Oligarchy’, in: A. Rengakos & A. Tsakmakis (eds.), 189-222.

Rhodes, P.J. 2007 'Democracy and Empire', in Samons (ed.), 24-45

Samons II, L.J. (ed.) 2007, The Cambridge Companion to the Age of Pericles, Cambridge.  

Samons II, L.J. 2016 Pericles and the Conquest of History.  A Political Biography, Cambridge.

Tsakmakis, A. & A. Rengakos (eds.) 2006 Brill’s Companion to Thucydides,  Leiden.

Tsakmakis, A. & M. Tamiolaki (eds.) 2013 Thucydides Between History and Literature, Berlijn.

Tyrell, B. & L.J. Bennet 1999 ‘Pericles’ Muting of Women’s Voices in Thuc. 2.45.2’, The Classical Journal 95, 37-51.

Noot over de spelling op deze site
Op deze website is in principe de Latijnse variant van Griekse woorden en namen aangehouden. Dat wil zeggen dat de letter kappa in veel woorden wordt weergegeven met een c (bijvoorbeeld Pericles, Corinthe, Attica), de alfa-iota wordt weergegeven als ae (het eiland Aegina), en de uitgang omikron-sigma doorgaans als -us wordt gespeld (Peloponnesus). Soms wordt daarvan afgeweken als een bepaalde spelling is ingeburgerd, de officiële Nederlandse spellingswijze vertegenwoordigt (zoals Kreta), of de Griekse variant vertrouwder aandoet omdat er geen Latijns alternatief is (de Atheense wijk Kerameikos), of als er sprake is van transcriptie. De letter èta wordt doorgaans weergegeven als è in Nederlandse spelling (dèmosion sèma).